Pogoji poslovanja | Nest Campers

Pogoji poslovanja

1. Preklic rezervacije in vračilo denarja

a) Če najemojemalec prekliče rezervacijo več kot 60 dni pred dnevom najema, mu najemodajalec vrne 90% celotnega zneska najema.
b) Če najemojemalec prekliče rezervacijo v času 60 do 15 dni pred dnevom najema, mu najemodajalec vrne 50% celotnega zneska najema.
c) Če najemojemalec prekliče rezervacijo 15 dni (ali manj) pred dnevom najema, najemojemalec zadrži celoten znesek najema.

2. Plačilo / Kreditna kartica

a) Ob rezervaciji bo vaša kreditna kartica obremenjena za 50% celotnega zneska najema, s čimer bo vaša rezervacija potrjena. Metoda plačila po potrditvi ne more biti več spremenjena. V kolikor vaša plačilna kartica ni veljavna, ne boste prejeli potrditvene elektronske pošte.
b) Preostali del lahko plačate takoj ob rezervaciji ali najkasneje 30 dni pred pričetkom najema.
c) V času plačila se najem obračuna po trenutnih menjalnih tečajih.
d) Debetna plačilna kartica je možno sredstvo plačila preko interneta, vendar z njo ni možno plačilo kavcije ob prevzemu vozila.
e) Kreditna kartica je veljavna oblika in način plačila kavcije – sredstva s kreditne kartice v višini varnostnega pologa bodo pred-avtorizirana (zamrznjena) za čas najema in se bodo v skladu s pogodbo in splošnimi pravili po določenem času sprostila nazaj na vaš račun. Višina varnostnega pologa je odvisna od izbranega zavarovalnega paketa.
f) Ob vračilu vozila se izračuna vračilo varnostnega pologa – glede na poškodbe vozila, manjkajoče predmete ali prometne kazni, ki se odbijejo od kavcije. Preostali (ali pa celoten) znesek varnostnega pologa je vrnjen na bančni račun najemojemalca v največ 14 delovnih dneh.

3. Cena najema

a) Cena vključuje:
→ DDV,
→ zavarovanje za tretje osebe (AO), zavarovanje voznika (AO plus)
→ 24/7 cestna asistenca,
→ slovenska vinjeta,
→ zelena karta,
→ funkcionalna kuhinja (štedilnik, umivalnik, hladilnik),
→ kuhinjski pripomočki,
→ čista posteljnina,
→ plinska kartuša,
→ neomejeni kilometri,
→ prenosna svetilka,
→ USB polnilni kabel,
→ brošure in vodiči.
b) Cena najema ne vključuje:
→ goriva,
→ spalnih vreč in brisač.

4. Varnostni polog

a) Varnostni polog za čas najema je odgovornost vozila, v katerega je zajeta odbitna franšiza, izguba bonusa zaradi nesreče in druge nepravilnosti, poškodbe, izgube (člen 8). Višina varnostnega pologa je odvisna od izbranega zavarovalnega paketa, ki ga najemnik izbere (osnovno zavarovanje – 399€ ali dodatno zavarovanje – 799€).
b) Varnostni polog je lahko plačan z gotovino ali pa bo zablokiran iz vaše kreditne kartice za čas vašega najema in bo v celoti sproščen nazaj na vaš račun v največ 14 delovnih dneh po zaključni predaji vozila (v kolikor ni poškodb, izgube predmetov, prometnih prekrškov, …).
c) Najemojemalec zadrži varnostni polog in ima pravico do povrnitve stroškov kot tudi zamujenega dobička (lucrum cessans) v naslednjih primerih:
→ Poškodbe so povzročene namerno ali pa iz malomarnosti;
→ Najemnik poškoduje notranjost in opremo vozila;
→ Poškodbe so posledica alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, pri katerih uporabi odsvetujejo vožnjo motornih vozil ipd.;
→ Najemojemalec vozila ne vrne ob dogovorjenem času;
→ Najemnik poškoduje podvozje vozila, pnevmatike, okrasne pokrove;
→ Najemojemalec poškoduje ali izgubi ključe ali dodatno opremo;
→ Kadar mora najemodajalec sam pripeljati vozilo nazaj na dogovorjeno mesto; kadar je avto puščeno nekje brez nadzora, ne glede na stanje avtomobila, vremenske razmere in cestne razmere.
→ Najemojemalec nosi popolno odgovornost, če nesrečo povzroči voznik, ki ni pooblaščen in ni podpisnik tega Sporazuma. Prav tako najemojemalec nosi popolno odgovornost, če je avto prekomerno natovorjeno ali uporabljeno na nedovoljene načine.
→ Najemojemalec uporablja vozilo za pogon ali vleko kakršnegakoli drugega vozila ali predmeta.
→ Najemojemalec uporablja vozilo za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni naveden na pogodbi o najemu.
→ Vse kazni, parkirne kazni in prometni prekrški, ki so bili storjeni v času najema in so povezani z vozilom ali voznikom, se obračunajo najemojemalcu ali vozniku, ki sta jih dolžna poravnati v celoti.
→ V vseh primerih, opisanih v tem Sporazumu in Splošnih pravilih in pogojih.

5. Razpoložljivost vozil in nadgradnja

a) V kolikor rezervirano vozilo ni razpoložljivo, ima Nest Campers d.o.o. pravico, da vam dodeli vozilo podobne kategorije ali pa boljše – odvisno od lokacijske razpoložljivosti.
b) V primeru nepredvidenega dogodka ali poškodovanega vozila na prvi dan najema, se obe stranki sporazumno dogovorita za rezervacijo drugega termina ali vračilo denarja.

6. Dokumenti / Vozniško dovoljenje / Minimalna starost

a) Ob prevzemu vozila mora voznik pokazati veljavno vozniško dovoljenje in kreditno kartico, ki ima dovolj sredstev za kritje varnostnega pologa. Predplačniška kreditna kartica ni veljavna.
b) Vsi vozniki morajo pokazati veljavno vozniško dovoljenje, ki jim dovoljuje vožnjo po Evropi in morajo biti starejši od 18 let.
c) V kolikor je kateri od voznikov mlajši od 21 let, je potrebno dokupiti Dodatno zavarovanje.

7. Trajanje najema

a) Vozila se najemajo celodnevno. Prevzem in končna predaja avtomobila sta najemna dneva, v kolikor ni specifično drugače dogovorjeno z najemodajalcem.
b) Pozni prevzemi ali zgodnje predaje so najemnikova odgovornost in ne pomenijo zmanjšanje števila najemnih dni ali cene najema, razen če je to specifično dogovorjeno z najemodajalcem.
c) Nest Campers d.o.o. obratujejo 7 dni na teden, od 9:00 do 18:00.
d) Zunaj delovnega časa se prevzemi in predaje vozila obračunajo na sledeč način: - med 07.00 - 09.00 in 18.00 - 22.00: 19€ - med 22.00 - 7.00: 39€
e) Stranka lahko zaprosi za spremembo ure prevzema in predaje najkasneje 48 ur pred dogovorjenim časom. Spremembe mora potrditi Nest Campers d.o.o. preko elektronske pošte ali telefona.
f) Izračun cene najema je odvisen od določenih parametrov (lokacija, datumi, ure prevzemov itd.) in so specifične za posamezen najem. Spremembe primarne rezervacije lahko spremenijo končno ceno.
g) Podaljšanje najema je možno ob dogovoru z Nest Campers d.o.o., v kolikor je vozilo razpoložljivo.

8. Zavarovalni paketi / poškodbe vozila

a) Vozilo je zavarovano za tretje osebe in za poškodbe vozila (Osnovno zavarovanje).
b) Stranka mora plačati odgovornost (v obliki varnostnega pologa), ki pokriva poškodbe vozila, ki so se zgodile v času najema in so odgovornost najemojemalca, prav tako pa pokriva odbitno franšizo in izgubo bonusa pri zavarovanju vozila.
c) Vsako vozilo ima Osnovno zavarovanje, vendar ima najemnik možnost odkupa odgovornosti z nakupom Dodatnega zavarovanja:
→ V kolikor je vozilo zavarovano z Osnovnim zavarovanjem, je maksimalna odgovornost za kritje povzročene škode 799€. Osnovno zavarovanje krije enega voznika.
→ V kolikor je vozilo zavarovano z Dodatnim zavarovanjem , je maksimalna odgovornost najemnika 399€. Dodatno zavarovanje krije dva voznika in je nujno, kadar je voznik mlajši od 21 let.
d) Odgovornost se nanaša na posamezno nezgodo.
e) V primeru poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno po predaji vozila, si Nest Campers d.o.o. pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi.
f) V kolikor se po preteku najema in vračilu varnostnega pologa izkaže, da je voznik ali najemodajalec v času najema prejel kakršnokoli kazen za prometni prekršek, jo je dolžan v celoti poravnati tudi po pretečenem najemu.
g) V kolikor ključ vozila ni vrnjen, se le-ta obračuna po ceni 200€ in se plača iz varnostnega pologa. V kolikor je varnostni polog porabljen za povrnitev povzročene ostale škode, se ključ plača dodatno.
h) Nezgode in povzročene škode, ki so rezultat uporabe napačnega goriva, se obračunajo direktno.
i) Nest Campers d.o.o. ni odgovoren za lastnino najemojemalca, ki je pozabljena v vozilu.
j) Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo ali pa zavarovalnica zavrne kritje.

9. V primeru prometne nezgode

V primeru prometne nesreče mora najemojemalec:
a) Takoj obvestiti najemodajalca in javiti nesrečo policiji (oz. pristojnemu organu na območju, kjer se je nesreča zgodila), ne glede na razloge in tip nesreče (nesreča med vožnjo, rop, vandalizem, škoda na parkirišču…)
b) Izpolniti Evropski obrazec za nesreče v prometu
c) Pridobiti in podpisati obrazec o neprisotnosti alkohola v telesu v času nesreče.
d) Predati vso potrebno dokumentacijo, z opisom nesreče najemodajalcu. V poročilu je potrebno navesti vse sodelujoče in udeležene v nesreči.
e) Najemnik ima vse pravice do kompenzacije stroškov, ki mu pripadajo z zavarovanjem pri Sava zavarovalnici d.d.
f) V primeru, da je rezervirano vozilo v okvari do te mere, da ga ni mogoče popraviti, najemodajalec ni obvezan zamenjati vozila z drugim. Takšni primeri se bodo reševali individualno (vračilo plačila, zamenjava datumov…)

10. Vračilo vozila

a) Vozilo se mora vrniti:
o čisto,
o z izpraznjenim tankom za svežo in odpadno vodo,
o z enako količino bencina, kot ob prevzemu vozila.
b) Ob prevzemu je vozilo v celoti pregledano (oprema, delovanje, poškodbe karoserije…). Vse napake in poškodbe se zapišejo v inventar na koncu pogodbe. Vse poškodbe se fotografirajo in zapišejo. Najemnik je odgovoren za vse poškodbe, katere ob prevzemu niso bile zapisane in dokumentirane.
c) Če se vozilo vrne brez opreme in dodatkov, katere je najemnik dobil ob prevzemu, ima najemodajalec pravico, da za nastale stroške zahteva plačilo. Izguba ali poškodba opreme se zaračuna na podlagi cenika Nest Campers d.o.o.. Če je znesek za povzročeno škodo na opremi večji, kot je vrednost depozita, se lahko zaračuna dodatno.
d) Če v vozilu ob vračilu ni enake količine bencina, kot označeno ob prevzemu, najemodajalec zaračuna razliko za manjkajoče litre po dnevni ceni bencina in dodatnih 20 evrov za stroške.
e) Škoda, poškodbe in izgube, določene po tej pogodbi, bodo zaračunane po tarifi, katero določa pogodbena služba za popravilo vozila ali opreme. Plačilo bo plačano iz depozita, v primeru, da varnostni polog ni bil plačan, ali da presega višino depozita, bo razlika plačana v gotovini ob vračilu vozila.
f) Če je vozilo vrnjeno neočiščeno, najemnik plača:
o 15€ za zunanje čiščenje,
o 15€ za notranje čiščenje,
o 10€ za čiščenje vodnih tankov
g) Če je potrebno globinsko čiščenje, se plača 150€, kar je določeno ob vračilu vozila.
h) Najemniku in ostalim potnikom je v vozilu prepovedano kaditi. V primeru kajenja mora najemnik plačati 200€ za čiščenje vozila.
i) Če najemnik vozila ne vrne ob dogovorjeni uri, mora takoj obvestiti najemodajalca, najemnik pa je dolžan poravnati škodo, ki je zaradi zamude nastala. Če je vračilo izvedeno v eni uri po dogovorjenem času, je potrebno plačati 40€, za vsako nadaljnjo uro pa 65€.
j) Če vozilo ni vrnjeno v 24 urah po dogovorjenem času, ima najemodajalec o tem pravico obvestiti policijo.
k) Zaključna kalkulacija bo poslana najemniku po elektronski pošti v najmanj 7 delovnih dneh. V primeru, da je potrebno plačilo, se bo le-to izvedlo na dan obvestila.

11. Nedovoljen način uporabe vozila

a) Najemnik najame vozilo izključno za turistične namene in ne za druge dejavnosti.
b) Najemniku se ne dovoljuje, da bi vozilo uporabljal za:
· Vozilo je prepovedano uporabljati za komercialen transport blaga in oseb.
· Sodelovanje v dirkah in testiranju vozil.
· Voziti pod vplivom alkohola, drog in drugih substance, ki vplivajo na sposobnost vožnje vozila.
· Če vozilo vozi nepooblaščena oseba, ki ni zapisana na Sporazumu.
· Če vozilo ni v voznem stanju, ali preobremnejeno s potniki in prtljago.
· Voziti hitreje kot so določene hitrostne omejitve.
· Za transport nevarnih substanc in živali.
· Za oddajanje v podnajem.
· Za vožnjo v vojnih območjih, ali drugih rizičnih conah.

12. Dolžnosti najemnika

a) Najemnik mora vozilo zakleniti vsakič, ko zapusti vozilo.
b) Najemnik mora imeti pri sebi vse potrebne dokumente in ključe vozila, ko zapusti vozilo.
c) Vozilo lahko vozijo samo tisti, ki so zapisani v pogodbi.
d) Najemnik mora upoštevati vse predpise, tako med vožnjo, kot takrat ko vozilo miruje.
f) Najemnik je odgovoren za škodo v primeru, da zavarovalnica zavrne zahtevek za povračilo škode.
h) Najemnik mora uporabljati vozilo primerno njegovi namembnosti.
i) Najemnik je odgovoren za plačilo vseh prometnih prekrškov ali kazni za nepravilno parkiranje, ne glede na to, kdaj se zahtevek za plačilo prejme.
j) Najemnik mora upoštevati indikatorje na zaslonu v vozilu, in ravnati primerno stanju, ki ga indikatorji nakazujejo. Vsa škoda, povzročena zaradi neupoštevanja indikatorjev, se zaračuna najemniku (temperatura motorja, tip goriva, stanje baterije, …)
 

KAMPIRANJE NA HRVAŠKEM
Kampiranje v smislu šotorjenja, prebivanja v počitniški prikolici, mobilni hišici ali avtodomu je na Hrvaškem dovoljeno samo v organiziranih kampih. Izjemoma je v času športnih, kulturnih in podobnih množičnih manifestacij možno kampirati izven kampov, in sicer na mestu, določenem s strani pristojnih hrvaških organov. Kazni za kampiranje izven kampov znašajo od 2.000 do 15.000 HRK in se običajno izrekajo s strani turističnega inšpektorja na samem mestu ugotovljene kršitve. Hrvaške oblasti lahko avtomobil, s katerim kampirate, tudi zasežejo za 60 dni. Divje kampiranje z Nest Campers vozili je na Hrvaškem STROGO PREPOVEDANO!

13. Potrditev rezervacije

a) Ob rezervaciji in predplačilu se stranka avtomatsko strinja z navedenimi Splošnimi pogoji in pravili, po katerih posluje Nest Campers d.o.o.
b) Nest Campers d.o.o. si pridružuje pravico, da prekliče rezervacijo, kadar:
o vozniško dovoljenje ni veljavno,
o število gostov presega maksimalno število uporabnikov vozila,
o najemojemalec ne plača varnostnega pologa,
o najemojemalec nima vseh potrebnih dokumentov,
o najemojemalec nima dokazila potrditve rezervacije, ki jo je prejel od Nest Campers d.o.o. ob plačilu (preko elektronske pošte).

14. Pristojno sodišče

Za vsa nesoglasja in neskladja med strankama, za nespoštovanje Splošnih pogojev in pravil in za ostale spore, je odgovorno Okrajno sodišče v Celju.